Překlady ze slovenštiny – jak na ně?

Čeština a slovenština jsou velmi blízké jazyky, které se v rámci praslovanštiny mnoho staletí vyvíjely společně. Teprve v 10. století se v československé větvi západoslovanských jazyků začaly uplatňovat hláskoslovné změny, které od sebe oba jazyky nakonec oddělily.

Díky dlouhému společnému vývoji má dnešní čeština a slovenština téměř totožný slovosled. Velmi podobná je i slovní zásoba, která se ve většině případů odlišuje jen díky vrcholně středověkým změnám některých souhlásek (ř například vzniklo kolem 13. století) či samohlásek (dlouhé ó se v češtině ve 13. století změnilo na uo a o století později na ů: vól > vuol > vůl, kóň > kuoň > kůň; slovenština vycházela ze stejného základu, ovšem provedla pouze změnu ó > ô: kôň, vôl).

Díky této blízkosti působí překlady mezi slovenštinou a češtinou jako snadné sousto. Mnohá slova, která si jsou formálně podobná, se však jemně významově nebo stylisticky odlišují. Příliš věrný překlad tak může v textu napáchat různé kostrbatosti, jejichž příklady si nyní ukážeme.

Chci si přečíst!

Mixujme kolegy!

Pijete svůj energetický nápoj raději čistý, nebo mixovaný?

S touto otázkou se setkalo možná několik stovek respondentů, kteří se kdysi zúčastnili výzkumu konzumace nealkoholických nápojů. Šlo o otrocký překlad anglického dotazníku a uvedený příklad je jen krásnou ukázkou toho, jak ani pokročilá znalost angličtiny nemusí stačit na překlad jednoduché otázky.

Chci si přečíst!

O rozdílech mezi překladem a tlumočením

V tomto příspěvku si řekneme, co je to překlad, co je tlumočení a jak se tyto dvě činnosti liší. Není věcí neznámou, že neodborné veřejnosti tyto pojmy často splývají. Není se čemu divit – nejháklivější na jejich oddělování bývají pochopitelně ti, kteří se jazyky profesně zabývají. Mohlo by ovšem být užitečné uvést některé věci na pravou míru.

Chci si přečíst!