Očima kritika | Petr Finkous: Shrek

Když v roce 2001 vypustilo studio DreamWorks Pictures do světa animovaný film Shrek, nikdo netušil, že film sklidí nevídaný úspěch, získá Oscara i cenu BAFTA a díky množství humorných narážek se k němu budou i dospělí diváci rádi vracet. Překladu pro dabing se ujal Petr Finkous, kterého čekal nelehký úkol: zachovat humornost kulturně specifických narážek, dvojsmyslů a jiných vtipů pro dospělé. Výsledek divákům utkvěl v paměti natolik, že si dokážou překlad některých pasáží vybavit i při sledování originálu (pravdivost této hypotézy jsem ověřila na nicnetušícím muži). Jednou z nejoblíbenějších scén je Shrekova a Oslíkova návštěva Dulocu, kde jim informační budka přehraje krátký, leč poučný muzikál v podání dřevěných panáčků. A právě jejich písni se věnuje tento příspěvek.


Shrek a Oslík navštěvují Duloc

Figurky Shreka s Oslíkem vítají, vychvalují své město a návštěvníci dostávají pár pouček, jak by se měli chovat, aby neporušovali platnou legislativu. Klíčová je pasáž Please keep off of the grass | Shine your shoes, wipe your… face. Rýmující se předchozí verše zde vytvářejí očekávání slůvka ass (figurky názorně ukazují, že se divák neplete); to ale nepřichází a panáčci, jsouce přitom ke Shrekovi stále otočeni zadnicemi, nahrazují slovo prdel něčím méně nápadným. Vyřčené slovo pak do věty zapadá gramaticky i významově, ale nerýmuje se a i díky krátkému tichu tak budí dojem, že se postavičky opravily na poslední chvíli. To je v písni hlavním zdrojem humoru.

Překlad textu, ve kterém hraje kromě vlastního významu zásadní roli rytmus a rým a v němž je umístění některých slov poměrně přesně vymezeno vizuální složkou sdělení, bezpochyby provázelo mnoho komplikací. Většinu protějšků slov originálu pravděpodobně z výběru vyřadil nevhodný počet slabik. Za takové situace nemůže ani kritik po překladateli chtít, aby zpracoval absolutně přesný překlad.

Proto je obdivuhodné, do jaké míry se to Petru Finkousovi podařilo. Daktylotrochejský rytmus zachoval téměř beze změn. Významové odchylky jsou drobné a nedůležité, neboť vyznění písně jako celku nemění. Ne vždy se podařilo propojit text s děním na obrazovce (třeba při shine your shoes si panáčci skutečně leští boty – to při kdo se tváří kysele muselo zaniknout), nicméně slova prdel a zákony jsou pronášena ve správnou chvíli, takže s děním na obrazovce perfektně korespondují. Ale hlavně: verše Kdo se tváří kysele | Ten ať jde do prde… háje zachovávají humor originálu a jakékoli ztráty výborně kompenzují.

A takto byla píseň přeložena do češtiny

Zajímavostí je, že v češtině se figurky zarazí až ve chvíli, kdy je sprosté slovo ze dvou třetin venku, zatímco v angličtině není verbálně ani naznačeno. Možná to souvisí i s našimi volnějšími mravy (dovedu si představit, že Američané by tuto část vypípali), spíše je ale na vině překladatelova snaha zachovat v obou verších stejný počet slabik. Úplné vypuštění slova po vzoru angličtiny by totiž narušilo rytmus, díky čemuž se pyšníme poněkud pikantnější verzí písně.

Z českých překladů Shreka si kromě Dulocu mnozí pamatují třeba i křoví ve tvaru Haliny Pawlowské. Díla, u nichž je český překlad kvalitní a obecně oceňovaný, jsou dle mého názoru spíše v menšině (do této skupiny patří například Simpsonovi, mimo audiovizuální média pak Harry Potter bratří Medkových). Petr Finkous se svým překladem zařadil do společnosti elitních překladatelů, zachoval kvality i humor originálu a divákům se natrvalo vryl do paměti.

Duloc v originále:
Welcome to Duloc, such a perfect town
Here we have some rules, let us lay them down
Don’t make waves, stay in line
And we’ll get along fine
Duloc is a perfect place

Please keep off of the grass
Shine your shoes, wipe your…face
Duloc is, Duloc is
Duloc is a perfect place

Duloc česky:
Vítá vás Duloc, krásné to město
Platí tu zákony, poslouchej turisto
Nešlapej za čáru
Vyhneš se maléru
Duloc to je príma plac

Kdo se tváří kysele
ten ať jde do prde… háje
Duloc je, Duloc je
Duloc to je príma plac

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *