Kvíz: Obrazné fráze a doslovný překlad

Mág překladatelské teorie Jiří Levý se v roce 1963 pokusil odlišit dvě protikladné překladatelské metody, z nichž jednu nazval metodou věrnou (jejím výsledkem může být doslovně přeložená struktura), zatímco druhou poznáváme pod označením volný překlad.

Ustálené obrazné fráze, například přísloví či idiomy, se s doslovným překladem obvykle nesnesou. Jak by mohly, když význam fráze jako celku (např. přísloví Kdo jinému jámu kopá…) není odvoditelný z významu jednotlivých slov (nepoukazuje na rizika výkopových prací, nýbrž varuje před bumerangovým efektem prováděných nepravostí). Přemýšleli jste ale někdy, jak by některá obrazná vyjádření v češtině vypadala, kdybychom je z angličtiny překládali o něco doslovněji?

Chci si přečíst!