Překlady

Specializuji se na překlady textů z angličtiny do češtiny, překládám i ze slovenštiny do češtiny. Nejčastěji se jedná o texty pro průzkum trhu (dotazníky, závěrečné zprávy, manuály pro tazatele), které se ovšem mnohdy zabývají velmi různorodou tematikou (spotřební zboží, bankovnictví, média, zdravotnictví a farmacie, …). Za své specializace považuji i reklamu, média a marketing. S radostí vám ale pomůžu i s obecnějšími texty z jiných oblastí, ať už potřebujete přeložit manuál, popisky produktů na web nebo lokalizovat mobilní aplikaci na vyhledávání duchů.

Vzdělání přímo v oboru překladatelství mi poskytuje teoretické znalosti, díky nimž mé překlady plní funkci, pro kterou vznikly. Představte si, že se chystáte prodávat mobilní zařízení pro seniory a potřebujete přeložit manuál. Dobrý překlad bude místo běžného neosobního a zkratkovitého jazyka používat explicitnější a jednodušší věty, aby kompenzoval chybějící technologické znalosti uživatelů. Objeví-li navíc překladatel chybu v originále, nemá jinou možnost než na ni upozornit a opravit ji. V opačném případě povede manuál k neporozumění, přístroj bude vyvolávat negativní emoce a někteří zákazníci ho možná raději vrátí.

Cena překladu

Mé sazby vycházejí z odbornosti, náročnosti i účelu textu. Podle toho, jestli se jedná o jednoduchý obecný text, nebo text odborný, se ceny pohybují v rozmezí 240350 korun za normostranu (250 slov).

Například:

  • Chystáte se na dovolenou do Norska a majitel sítě rybářských chatek vám pošle popis vybraných zařízení a informace o dopravní síti v okolí každé z chatek. E-mail má 250 slov (tedy 1 stránku). Tady si připravte něco málo přes dvě stě korun.
  • Za překlad advertorialu o stavebním spoření s délkou 500 slov zaplatíte 600700 korun. Důležitá je tady totiž i estetická a přesvědčovací funkce textu: ten musí čtenáře zaujmout a ideálně i přesvědčit k pořízení produktu.
  • Překlad osmistránkového dotazníku (2000 slov), který má za cíl porovnat vnímání několika konceptů reklamy na mléko, bude stát okolo 2000 korun.
  • Závěrečná zpráva ze stejného výzkumu ale na rozdíl od dotazníku obsahuje spoustu odborných pojmů a analýz, z hlediska odbornosti se jedná o mnohem náročnější text. Překlad dvaceti normostran (5000 slov) může vyjít až na 6 nebo 7 tisíc korun.
  • Pokud máte e-shop s hudebními nástroji a potřebujete přeložit popisy všech produktů, zaplatíte za každou stránku 350 Kč. Ani tady se totiž překladatel neobejde bez dohledávání odborných výrazů a čeká ho třeba úkol popsat a rozlišit syntezátory, pracovní stanice a digitální piana (všechna zařízení by laik nejspíš označil slovem klávesy).

Překlady ze slovenštiny do češtiny

Ačkoliv je slovenština češtině velmi podobná, nejedná se o totožné jazyky. V laických překladech ze slovenštiny bývají zjevné stylistické nedostatky, nadmíra přídavných jmen na úkor trpných rodů a nesprávné pády předložkových vazeb, vše jako důsledek doslovného překladu. Pokud váš text poputuje do médií, nechte si ho raději přeložit profesionálně.

Jednotně               130 Kč/ns