O mně

Jako člověk se vzděláním přímo v oboru vidím v textu mnohem víc než jen jednotlivá slova, což je nezbytnou podmínkou pro to, aby překlad dával smysl a plnil dobře svou funkci. Vystudovala jsem bakalářský obor překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na angličtinu na FF UK. Mým druhým oborem byl český jazyk a literatura. Karlova univerzita je jednou ze čtyř univerzit poskytujících u nás vzdělání v oboru překladatelství a její Ústav translatologie je v současnosti jedinou českou institucí pyšnící se prestižním certifikátem kvality překladatelského vzdělání EMT (European Master’s in Translation), který uděluje Evropská komise. Jako překladatel – bohemista dokážu text vypilovat po gramatické, typografické i stylistické stránce.

Mým magisterským oborem jsou mediální studia na FSV UK. Tématem mé diplomové práce byla nová audiovizuální média (populárně naučné kanály na YouTube), což výborně doplňuje to, co už vím o titulkování. Na kontě mám například výuková videa pro Khanovu školu (bavilo mě titulkovat zejména o vesmíru, mlhovinách a hvězdných polích) či kratší dokumenty (zelený čaj).

Své odborné znalosti zakládám na praxi. Šest let jsem se pohybovala v průzkumu trhu, kde jsem vedle překladů spolupracovala na reklamním projektu. V roce 2016 jsem přesídlila do marketingu, nových médií a lokalizace softwaru. Na pomezí překladu, titulkování, reklamy a práce s médii bych chtěla zůstat i nadále.