O překladu: FAQ

Co je a není překlad?

Pokud patříte mezi ty, kteří si nejsou jistí rozdíly mezi překladem a tlumočením, pak vám tento text do budoucna může pár otázek ušetřit.

Překlad vs. tlumočení

Překlad je převod psaného textu.

Tlumočení je převod mluveného slova.

Když chcete po dceři, aby vám „přeložila“ kus filmu, pak ji žádáte o tlumočení. O tlumočení (konkrétně tzv. tlumočení z listu) jde dokonce i tehdy, když potřebujete ústně „přeložit“ vytisknutý e-mail. Typickým příkladem jsou tlumočené konference, jednání nebo živé pořady. Tlumočením se nezabývám.

Abyste byli dobrým překladatelem, nemusíte být dobrým řečníkem, ale musíte mít naprosto precizní češtinu. Umět dobře cizí jazyk samo o sobě nestačí.

Abyste byli dobrým tlumočníkem, musíte mít naopak perfektní paměť a slovíčka vám musí naskakovat okamžitě, protože nemáte čas je hledat. Můžete si ale v časové tísni dovolit zobecnit význam nebo některé detaily vypustit. Při tlumočení je takřka pravidlem, že text v cílovém jazyce je o něco kratší než originál.

Co je normostrana a jak spočítat délku textu?

Mezi překladateli asi nejrozšířenějším způsobem kalkulace ceny je její určování podle počtu normostran (ns). 1 normostranou rozumíme text o 1 800 znacích včetně mezer nebo 250 slovech.

Proč mě překladatel zasypává dotazy? Nechci, aby se v textu šťoural, má ho prostě přeložit.

Cílem překladatele není jenom přepsat text v jiném jazyce, ale detailně ho pochopit a přeložit hlavně význam textu jako celku s ohledem na jeho příjemce a na funkce, které má překlad plnit. Smysluplný překlad musí působit jednotně a jeho části do sebe musí zapadat. Může se stát, že překladatel objeví nezáměrnou chybu, která by myšlenkovou soudržnost textu narušovala a zbytečně mátla čtenáře.

Příkladem je třeba string „All reports“ v softwaru pro HR. Překladatel bez kontextu neví, jestli se jedná o „Všechny zprávy“, nebo „Všichni podřízení“. Stejný problém nastane, když překlad hudební aplikace bude obsahovat string „Key“: jedná se o klávesu, tóninu, nebo dokonce klíč? Špatně přeložená aplikace výrazně zhorší uživatelský zážitek a znesnadní používání produktu.

Toho, že se na vás překladatel obrací s dotazy, si proto važte. Znamená to, že jste natrefili na profesionála, který se snaží textu i vašim cílům porozumět do detailů a nepouští se do překladu něčeho, čemu nerozumí, aby pak s malou dušičkou čekal, zda vše přeložil správně a zda jeho chyby jako zadavatel odhalíte.

Co je to glosář a proč je důležitý?

Pokud tvoříte alespoň částečně odborné texty, pak se v nich pravděpodobně vyskytuje mnoho odborných výrazů (termínů), které jsou pro váš obor či firmu charakteristické. Taková slova lze často překládat několika synonymy. Nejspíš jste si zvykli některá z nich používat častěji než jiná. Může se stát, že připravujete závěrečnou zprávu z druhé vlny výzkumu a potřebujete, aby terminologie (která je velmi specifická a obsahuje názvy firemních nástrojů a softwaru) korespondovala s předchozí zprávou, již jste si překládali sami. Pro neznalého člověka je ale téměř nemožné odvodit, které výrazy z množství synonym preferujete a užíváte.

Pokud je vám uvedený popis povědomý, řešení je snadné. Glosář je jednoduchý slovníček shrnující používané termíny, jejich cizojazyčné ekvivalenty a informaci o významu. Pojmy lze i tematicky rozčlenit. Pokud glosář zašlete překladateli spolu s originálem překládaného textu, ušetříte mu dotazy a sobě čas potřebný na jejich zodpovězení. Možností je i zaslání originálu a překladu předchozích textů, z nichž si překladatel glosář může sestavit sám.

Vytvoření glosáře by mělo trvat nanejvýš několik (u rozsáhlejších projektů desítek) minut, můžete jím ale překladateli ušetřit dotazy a sobě čas potřebný na jejich zodpovězení. Pro začátek stačí vypsat výrazy, se kterými pracujete takřka denně, takže vybavit si jejich protějšky v druhém jazyce vám nečiní problém, nicméně tušíte, že člověku mimo firmu by pro preferovaný překlad chyběla vodítka. Glosář může vypadat třeba takto. První tři uvedené překlady se v českých textech užívají i v jiných, synonymních variantách (autoinzerce, navozená znalost, zásah) a překladatel je umí dohledat na internetu či ve slovnících. Poslední tři spojení jsou však příkladem velmi specifické terminologie užívané ve firemním softwaru. Zde je jedinou alternativou ke glosáři křišťálová koule.

• house ad: vlastní reklama vydavatele [časopis inzeruje vlastní titul či jiné tituly téhož nakladatelství]
• aided awareness: podpořená znalost [respondent zná značku alespoň pasivně, vybírá značky z nabídky]
• reach: reach [udává počet respondentů, kteří se s kampaní alespoň jednou setkali]
• Summary Report: Zpráva za sloučené reklamy [mapuje synergické účinky více reklam téže značky]
• Any Action Taken Noters: Provedli kteroukoli aktivitu z báze Zaznamenali reklamu
• text flag: počet slov