Očima kritika | H. Březáková: Hra o trůny

Když divoce poletuje
sníh – a bílý vichr duje,
vlk samotář rychle zhyne,
smečka však se dále žene. (VF)

Když padá sníh
a vanou bílé vichry,
osamocený vlk zemře,
ale smečka přežije. (HB: 232)

When the snows fall
and the white winds blow,
the lone wolf dies
but the pack survives. (GM)

Ke kritice překladu Hry o trůny jsem se chystala dlouho, dokonce jsem kdysi vypustila do světa glosu, která se setkala s velmi rozporuplnými reakcemi: jedni žádali pokračování, druzí byli rozhořčeni, že se šťourám v překladu, se kterým si přece někdo (Hana Březáková) musel i tak dát práci. Zároveň v něm ale i nasekal obdivuhodné množství chyb a české vydání tak působí, jako by se k redaktorovi buď vůbec nedostalo, anebo i ten svou práci odbyl.

Tak třeba: Otočil ji, masíroval jí ramena, pak sjel kotníkem dolů po její páteři (117). Zajímavá technika, říkáte si? V originále nicméně Drogo používá k masáži ne nohu, nýbrž klouby na ruce (knuckle)! Ke zmatení dochází dokonce brzy znovu, když Arya dostane přes prsty dřevěným mečem: Dívka se na něj mračila, cucala si kotníky v ústech, aby z nich vysála bolest (159). Přetvořit vážné scény v grotesku snad ani nešlo líp.

Jindy věta pro změnu ztrácí pozitivní vyznění. Ze slastných výkřiků ve větě She began to find pleasure even in her nights, and if she still cried out when Drogo took her, it was not always in pain udělala Březáková pláč: Začínala nalézat potěšení dokonce i v nocích, a pokud stále plakávala, když se jí Drogo zmocnil, nebylo to vždycky bolestí (240). To si chudák Drogo nezasloužil.

Jiný příklad: Pohlédla za sebe ke stromu srdce, k jeho bledé kůře a červeným očím, naslouchajícím, pozorujícím, přemýšlejícím jeho dlouhé, pomalé myšlenky (32). Odkdy oči naslouchají (a přemýšlejí)? Co to zkusit volněji? Pohlédla za sebe, na bledou kůru a červené oči stromu srdce, který je pozoroval, poslouchal a dlouze a líně rozjímal (VF).

got heart tree
Ned a Catelyn při rozpravě pod stromem, který šmíruje

Další, co hatilo můj pokus knihu přečíst, byly různé neuzuální kolokace. V češtině existuje spojení prohrábnout vlasy i proplést prsty, ale ne prohrábnout prsty (139). Stejně tak stačí říct, že bereme schody po dvou, ne po dvou najednou (140). Běžnější je i spojení několik set krát místo několik stovek krát (121), které je v knize použito.

Zarazil mě i novotvar prohlížecí sklo (40). Originál používá poetický a starobyle působící výraz looking glass (30). Čeština žádné vznešené a archaické pojmenování pro zrcadlo nemá, ale pokud se překladatelka snažila podpořit atmosféru pradávné říše, mohla přece ztrátu kompenzovat a na jiném místě užít jiný archaismus.

K pocitu, že nečtu český text, přispělo i přejímání konstrukcí, které jsou mému mateřskému jazyku cizí. Vedle častých trpných rodů, které jsou v uměleckém textu snad i do jisté míry obhajitelné, to byly třeba polovětné vazby, které by bylo mnohdy přirozenější přeložit pomocí slovesa: místo Můj syn tady leží umírající (138) použít Můj syn tady leží a umírá (VF). A stejně tak drásala mé smysly věta Probudil se lapající po dechu (257).

Podobně v místech, kde angličtina používá zájmeno přivlastňovací, bývá v češtině obvykle zájmeno osobní ve třetím pádě. Obligátním příkladem je Look into my eyes vs. Podívej se mi do očí, tedy ne doslovné Podívej se do mých očí.

V duchu výše uvedených postupů pak překlad obsahuje i další méně zdařilé věty:

GM: His man had oiled his forked yellow beard until it shone like a real gold. (30)
HB: Jeho sluha mu tak dlouho natíral jeho vidlicovitý žlutý vous olejem, dokud nezářil jako skutečné zlato. (40)
VF: Sluha mu vidlicovitý vous olejoval tak dlouho, až zářil jako skutečné zlato.

GM: Princess Elia of Dorne pleading for mercy as Rhaegar’s heir was ripped from her breast and murdered before her eyes. (27)
HB: O princezně Elie z Dorne prosící o milost, když byl Rhaegarův dědic oderván od jejího prsu a zavražděn před jejíma očima. (37)
VF: O tom, jak princezna Elia z Dornu prosila o milost, když Rhaegarova dědice odervali od prsu a zavraždili ho před očima.

GM: When Dothraki are defeated in combat, they cut off their braids in disgrace. (34)
HB: Když jsou Dothrakové poraženi v boji, na znamení potupy je jim uříznut cop. (44)
VF: Když Dothrak prohraje v boji, na znamení potupy mu uříznou cop.

Některé pasáže působily dojmem, jako by překladatelce chyběla znalost stylistiky nebo teorie překladu. Z neznámých pohnutek zdůrazňuje ve větě Co ty tady děláš? (102) réma kurzívou, místo aby ho prostě postavila na konec věty, kde důraz získá přirozeně. Navíc ještě dochází k posunu, protože v angličtině je věta pronesena mdle a bez emocí (to je v textu dokonce i uvedeno!): „What are you doing here?“ she asked in a voice strangely flat and emotionless“ (88).

A nakonec je tu věta Hodor byl téměř sedm stop vysoký (251), jejíž informační hodnota je pro mnohé české čtenáře nulová. Nemá smysl nikoho mučit matematickým cvičením na převod imperiálních jednotek – že se jedná o dvoumetrovou gorilu mělo být zřejmé i bez kontextu.

– – –

Ano, chyby dělá každý. Neměly by ale převažovat. V překladu Hry o trůny jich bylo takové množství, jaké bych u bestselleru sotva čekala. A to jsem prý četla už opravené vydání!

 

Citovaná vydání:
GM: George R.R. Martin. A Game of Thrones. HarperVoyager: 2011. ISBN: 9780007428540.
HB: George R.R. Martin. Hra o trůny. Přeložila Hana Březáková. Druhé, opravené vydání. Praha: Talpress, 2011. ISBN 9788071974123.

3 thoughts on “Očima kritika | H. Březáková: Hra o trůny

  1. Až napadají sněhy
    a bílé vichry povanou
    ztuhnou osamělé vlčí běhy
    ale smečka dál půjde tmou.

    1. I tak by to šlo. Líbí se mi spojení „ztuhnou vlčí běhy“ 🙂 sice je to metaforičtější než originál, ale nemyslím si, že by to bylo na škodu – naopak to dobře koresponduje s tím, co si v českém prostředí typicky představíme pod slovem báseň (já rým, sylabotónický verš a obrazná vyjádření).

  2. Také bych rád zdůraznil nesmyslně přeložený výraz „name day“, což je podle autorky překladatelky „den jména“, zatímco správně česky jsou to jmeniny.

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *