Titulkování

Po dostudování oboru překladatelství jsem svůj zájem začala směřovat na titulkování. Díky programům VisualSubSync a Aegisub dokážu vytvořit i načasovat titulky v různých formátech (typicky .srt, .ass) a umím také pracovat s platformou Amara, která umožňuje titulky pro YouTube tvořit a vkládat online. Znám pravidla pro tvorbu kvalitních titulků (čtecí rychlost, délka zobrazení titulku, počet znaků na řádek, dělení titulků) a vytříbená mateřština mi umožňuje zbavit text konstrukcí, které v mluveném jazyce neznějí přirozeně. Tuto moji specializaci výborně doplňuje obor mediální studia, který jsem vystudovala na FSV UK. Tématem mé diplomové práce byly populárně naučné kanály na YouTube.

Titulkuji filmy a marketingová videa pro české klienty a od února 2019 také filmy a seriály pro streamované služby.

Cenotvorba je u titulků poněkud složitější, neboť ji ovlivňuje mnoho faktorů („upovídanost“ videa, dostupnost dialogové listiny vs. překlad z odposlechu, odbornost tématu). Dvacetiminutové video z přednášky tak může vyjít na několik tisícikorun, stejně dlouhé video dokumentárního charakteru o něco méně (pokud se v něm i méně a pomaleji mluví). Máte-li k dispozici dialogovku (dobrá varianta), nebo dokonce titulky v originále (ideální varianta), případně pokud si načasování titulků chcete zajistit sami, cena je nižší než v případě, že potřebujete přepis, překlad i načasování. Vždy je ale nutné posoudit charakter zakázky a typ videa včetně toho, kolik slov je ve videu za minutu v průměru proneseno.