Titulkování

Po dostudování oboru překladatelství jsem svůj zájem začala směřovat na titulkování. Díky programům VisualSubSync, Subtitle Workshop a Aegisub dokážu vytvořit i načasovat titulky v různých formátech (.srt, .ass jsou ty běžné) a umím také pracovat s platformou Amara, která umožňuje titulky pro YouTube tvořit a vkládat online. Znám pravidla pro tvorbu kvalitních titulků (doporučená čtecí rychlost, délka zobrazení titulku, počet znaků na řádek, dělení titulků) a vytříbená mateřština mi umožňuje zbavit text konstrukcí, které v mluveném jazyce neznějí přirozeně. Tuto moji specializaci výborně doplňuje obor mediální studia, který jsem vystudovala na FSV UK. Tématem mé diplomové práce byly populárně naučné kanály na YouTube.

Titulkovala jsem desítky minut výukových videí pro VerbalizeIt i Khanovu školu, nejvíc mě zaujala ta o astrofyzice a výzkumu vesmíru. Na kontě mám i dvě dokumentární videa o výrobě zeleného čaje. Titulky k nim vznikly do značné míry z odposlechu (dialogová listina byla vygenerovaná automaticky, od originálu se často lišila a pro přímý překlad tak byla nepoužitelná). O zeleném čaji se ve videu níže můžete přiučit i vy – okno umožňuje přepínat mezi anglickou transkripcí a českými titulky. Ty načítá již zmíněná Amara, takže se s nimi nedá uhýbat, aby v některých scénách nepřekážely textu či dění na obrazovce (viz 8:13). V oficiální verzi byste právě na takových místech ocenili možnosti formátu .ass.

Cenotvorba je u titulků poněkud složitější, neboť ji ovlivňuje mnoho faktorů („upovídanost“ videa, dostupnost dialogové listiny vs. překlad z odposlechu, odbornost tématu). Cenu proto navrhuji až po dodání bližších informací. Dvacetiminutové video z přednášky tak může vyjít na několik tisícikorun, stejně dlouhé video dokumentárního charakteru o něco méně (pokud se v něm i méně a pomaleji mluví). Máte-li k dispozici dialogovku (dobrá varianta), nebo dokonce titulky v originále (ideální varianta), případně pokud si načasování titulků chcete zajistit sami, cena je nižší než v případě, že potřebujete přepis, překlad i načasování. Vždy je ale nutné posoudit charakter zakázky a typ videa včetně toho, kolik slov je ve videu za minutu v průměru proneseno.