Korektury

Jako absolventka oboru český jazyk a literatura na Univerzitě Karlově výborně ovládám mateřštinu, můžete mi tedy svěřit i korektury. V rámci svého pracovního úvazku se podílím na korekturách češtiny v tiskových zprávách a materiálech pro tisk, angličtinu kontroluji zejména v závěrečných zprávách z výzkumů.

Sazby za korekturu

Pro stanovení ceny se vychází z počtu normostran (1 ns = 1800 znaků včetně mezer nebo 250 slov).

Korektura češtiny:          60–80 Kč/ns (pravopis, typografie, příp. drobné stylistické úpravy)
Korektura překladu:     140 Kč/ns